Op laarzentocht in de natuur

Ook regenachtige dagen nodigen uit om naar buiten te gaan. Trek je laarzen aan voor een wandeling met beide voeten in de modder in één van de natuurgebieden van Natuurpunt vzw.

Door de gebieden van Natuurpunt lopen plankenpaden door beekvalleien, moeras of veengebied, maar je kan ook avontuurlijke paden volgen door drassig weiland.

Het is nat buiten. Dat wil zeggen dat de houten (knuppel)paden in de natuurgebieden er glad kunnen bijliggen. Ook op onverharde paden is het opletten geblazen, want daar kan je heel wat modder aantreffen. Trek bij je volgende natuurwandeling dus zeker stevige wandelschoenen of regenlaarzen aan en geniet van het extra vleugje avontuur.

Helemaal fan van modder? Ga dan zeker de uitdaging aan op één van de 10 laarzentochten van Natuurpunt.

Provincie Antwerpen

Mechels Broek

In het Mechels Broek vind je natte graslanden met sloten, bomputten, knotwilgen en houtkanten. Het pad tussen de kijktoren en de Dijledijk is dan enkel met laarzen toegankelijk. 

Walenhoek - Niels Broek

Een oude kleiput is nu een gevarieerd landschap met grote vijvers, poelen, rietkragen en struwelen. In de Walenhoek werden al meer dan 500 soorten paddenstoelen gezien.

Langdonken

De Langdonken ligt op de overgang tussen de Kempen en het Hageland. Langdonken bestaat vooral uit moerassen en staat vaak onder water.

Provincie Oost-Vlaanderen

Daknamse Meersen

In de Daknamse Meersen wandel je tussen vochtige graslanden, verspreide bosjes, knotwilgenrijen en talrijke sloten. Je vindt er zeldzame water- en moerasplanten.

Munkbosbeekvallei

De Munkbosbeek glooit nog door het landschap zoals vroeger en is een van de mooiste beken van de Vlaamse Ardennen. Typisch voor de regio zijn de vele bronnen omgeven door loofbos.

Provincie West-Vlaanderen

Gulke Putten

De Gulke Putten is een gebied met tal van vijvers die ontstonden door het afdammen van beken voor de viskweek. Hier tref je een combinatie van natte en droge heide. In de drassige stukken zijn laarzen aanbevolen.

De Blankaart

Gebied De Blankaart in het hart van de IJzervallei staat regelmatig blank. Bij hevige regen voeren de IJzer en de vaarten het water niet onmiddellijk af en lopen de hooi- en weilanden als natuurlijk wachtbekken vol.

Provincie Limburg

‘t Plat

De naam 't Plat betekent niet dat het gebied vlak is, maar wel moerassig of drassig. Je vindt er veel verschillende soorten landschappen zoals natte en droge heide, dennenbossen, elzenbroekbos, gagelstruwelen, wilgenstruwelen.

Maaswinkel

Maaswinkel is een overstromingsgebied langs de Maas. Dankzij die overstromingen komen hier planten en dieren voor die zijn gebonden aan het kalkrijke Maasslib.

Vallei van de Abeek

De Abeek is een van de meest natuurlijke laaglandbeken van Vlaanderen. De bovenloop vertoont nog typische meanders en vlak naast de beek vind je bijhorende moerassen. Onderweg liggen er veel kwelgebieden waar het oppervlaktewater van hoger gelegen delen uitkomt. In het kwelgebied is de grond venig, moerassig en lekker modderig, echt laarzenwerk dus!

Vijverbroek

Vijverbroek is een prachtig moerasgebied op de Belgisch-Nederlandse grens in Kinrooi. Kenmerkend in Vijverbroek zijn de moerasbossen. Wandel met je laarzen over de paden, ontdek de plantenrijkdom en zoek de sporen van de zoogdieren in de modder.

Provincie Vlaams-Brabant

Rotte Gaten

Tijdens hevige of langdurige regenval treedt de Molenbeek buiten haar oevers en fungeert het gebied Rotte Gaten als buffer, het is enkel toegankelijk dankzij plankenpaden. Ook het avonturenpad is een aanrader.

De laarzentochten zijn een initiatief van Natuurpunt vzw.