Sport & eetstoornissen

Eetstoornissen zijn psychische aandoeningen die ernstige gevolgen kunnen hebben, zowel op fysiek, psychologisch als sociaal vlak. Ongeveer 3,5 procent van de bevolking krijgt er mee te maken.

Een eetstoornis ontstaat meestal niet door één oorzaak, maar is een complexe samenloop van verschillende oorzaken. Het is dan ook moeilijk om te achterhalen wat er  moet gebeuren om een persoon met een eetstoornis te behandelen. Slechts één op drie zoekt op tijd hulp. Jammer, want hoe sneller de eetstoornis behandeld wordt, hoe groter de kans op volledig herstel.

Er bestaan verschillende soorten eetstoornissen, waarvan de bekendste anorexia en boulimie zijn. Boulimie en anorexia worden vaak over dezelfde kam geschoren. Het zijn beide eetstoornissen, en de grote schuldige is dat verdomde slankheidsideaal, dat heel wat mensen (kinderen én volwassenen) opzadelt met foute diëten en een ondermaats zelfvertrouwen.

In sporten waar er gewerkt wordt met gewichtsklassen, zoals bij judo, of waar het uiterlijk een belangrijke rol speelt, zoals bij gymnastiek of dans, is de kans groter dat er een ongezonde focus op het uiterlijk ontstaat en zich een eetstoornis kan ontwikkelen.

Maak je je zorgen over je kind? Op de website eetstoornis.be kan je via een checklist nagaan of je kind anorexia, boulimie of nog een andere stoornis heeft.

Wat kan je als ouder doen als je kind een eetstoornis heeft?

Voor een eetstoornis kies je niet. Het is geen aanstellerij. Wel een ernstige psychische stoornis die je leven compleet op zijn kop kan zetten. Eten is dan niet langer een vanzelfsprekendheid maar een heuse strijd. Pas als kan ingezien worden dat er een probleem is, kan de stap naar genezing gezet worden.

Wat kan je als ouder doen:

  • Blijf kalm en toon begrip. 
  • Zoek professionele hulp.
  • Lees over de eetstoornis, volg verhalen en zoek informatie op.
  • Betrek vrienden en/of lief bij het aanvaarding- en herstelproces.
  • Focus niet constant op eten, maar trek er als gezin ook af en toe eens samen op uit.
  • Zorg voor jezelf: gun jezelf een pauze en geef jezelf vooral niet de schuld. Doe je verhaal, als je daar nood aan hebt.

Meer informatie en getuigenissen van tieners met een eetstoornis vind je op de website goedgezind.be, een online initiatief van de Gezinsbond waar je oneindig veel informatie vind over opvoeden, gezondheid, vrije tijd, gedrag en ontwikkeling.