Watergewenning voor baby's, in het zwembad

Watergewenning kan in het zwembad, vanaf de leeftijd van 6 maanden en op voorwaarde dat de watertemperatuur min. 30 graden bedraagt. 30 minuutjes in het zwembad is voor baby's meer dan voldoende.

Het belang van watergewenning mag niet onderschat worden, maar hou steeds voor ogen dat zwemmen (slechts) één van de basisvaardigheden is die het kind zich gedurende de eerste levensjaren eigen maakt.

Enkele leuke watergewenningsoefeningen in het zwembad:

  • Leg je hand op het achterhoofdje van je kindje, laat hem drijven en begeleid hem door zelf rond je as te draaien. Verander van hand en keer terug in de andere richting.
  • Je houdt je baby vast onder de armen met het aangezicht naar jou gekeerd. Er ligt een speelgoedje op je hoofd. De baby zal er het voorwerp trachten af te nemen. Op dat ogenblik ga je zelf onder water. De baby leert op die manier waarnemen wat hij zal moeten doen. Als de baby al wat watergewend is, kan je kindje samen met jou onder water gaan. Blijf steeds je ogen openhouden onder water. Je kindje zal dit waarschijnlijk ook doen en dan heeft hij oogcontact met mama of papa.
  • Een pingpongballetje over het wateroppervlak blazen. Als dit goed lukt, onder water bellen blazen.
  • Van de kant 'springen':
    • Voorbereiding: neem je baby ter hoogte van de borstkas met beide handen vast, hef hem in het water en laat hem een eindje in het water 'pijlen' (voortbewegen als een pijl in het water).
    • Als je baby zelfstandig kan zitten, kan hij op de kant gaan zitten en is het aanreiken van je hand allicht voldoende om hem in het water te laten 'duiken'.
    • Kan je kindje staan, dan kan hij vanuit deze houding met of zonder hulp van de kant springen. Een speelgoedje in het zwembad kan een extra stimulans zijn om in het water te springen.
Op zoek naar nog meer oefeningen om samen met je baby in het (zwem)bad te doen?

Ontdek uitgebreide oefenstof, incl. beeldmateriaal, en informatie in ons boek 'Met baby's, peuters en kleuters in het zwembad'. Je kan dit boek bestellen in de webshop van Gezinssport Vlaanderen.