Welk type sporter is jouw tiener en hoe ga je ermee om?

Is jouw tiener een gevorderde, recreatieve of anti-sporter?

Sportende tieners kunnen we onderverdelen in drie categorieën.

De gevorderde sporter

Deze kinderen houden heel erg van hun sport en zijn gemotiveerd om erg goed te worden. Ze moeten niet gemotiveerd worden om te bewegen, integendeel. Probeer als ouder of begeleider een goed beeld te vormen van de sterke en de minder sterke punten van het kind op fysiek, emotioneel en sociaal vlak en hou hier rekening mee voor de hoeveelheid en het type sportactiviteiten waaraan het kind wordt blootgesteld.

De recreatieve sporter

Deze kinderen vinden sporten wel leuk, maar vooral omdat ze graag spelen met leeftijdgenoten of omdat ze ervan houden verschillende nieuwe vaardigheden te leren. Ze sporten dus voor het plezier en hebben geen grote ambitie om zo goed mogelijk te presteren in één bepaalde activiteit. Dit is een uiterst gezonde attitude dus probeer je kind niet in een bepaalde richting te duwen. Zorg ervoor dat sporten veilig en plezierig blijft, leg niet teveel druk op deze kinderen en leg de nadruk op het leren van nieuwe dingen. Zo garandeer je een positieve band met bewegen en een actieve levensstijl als volwassene.

De anti-sporter

Sommige kinderen houden helemaal niet van sport en sommigen slechts onder de juiste omstandigheden. Bij deze jongeren is het zeker belangrijk om te zoeken naar activiteiten die leuk gevonden worden. Probeer veel nieuwe dingen, waarschijnlijk zijn er wel enkele die meer aantrekkingskracht hebben dan andere. Zoek dus naar redenen die voor het kind interessant zijn om voldoende te bewegen, zoals bijvoorbeeld contact maken met vrienden of avontuurlijk de wereld verkennen. Vaak zijn gezondheidsredenen voor kinderen niet motiverend genoeg om meer te gaan bewegen. Verplicht deze kinderen zeker niet om te sporten, dit versterkt alleen maar de negatieve band die al bestaat.